Izvješće sa 1. sastanka Pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske

Izvješće sa 1. sastanka Pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i Sindikata zaposlenika  u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske koji je održan dana 21. studenog 2017. godine.

Iako Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi ističe 01. prosinca 2017. godine  tek na višekratno inzistiranje  Sindikata,  Vlada je tijekom mjeseca studenog imenovala svoje članove Pregovaračkog odbora.

Na 1. Sastanku Pregovaračkih odbora pristupilo se utvrđivanju reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi te potpisivanju  Protokola o kolektivnim pregovorima.

Prije samog postupka pregovaranja Jadranka Ivezić, predsjednica sindikata   zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske ponovno upozorava na sramotno male plaće u sustavu socijalne skrbi i diskriminatorsku politku od strane Vlade  RH u odnosu na zaposlenike u sustavu.

Također je zatražila žurnu izmjenu Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama kao preduvjet za tijek pregovora. Članovi pregovaračkog odbora Vlade RH predložili su da se o problematici koeficijentata nastave razgovori kada se o tome obavijesti nadležna ministrica , a predsjednica Sindikata predložila je žuran sastanak sa ministricom.

Nakon toga pristupilo se postupku pregovora na način da kao predložak služi važeći Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi pa se tijekom ovog sastanka pregovaralo o osam članaka. Pet  članaka u kojima je Sindikat predložio izmjene sporno je Pregovaračkom odboru Vlade RH.