Izjašnjavanje članstva o TKU

U Zagrebu, 28.studenoga 2017.

SINDIKALNIM POVJERENICIMA

Poštovani,

Završili su pregovori sindikata javnih službi sa Vladom RH za novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi provest će do kraja ovog tjedna izjašnjavanje članstva. TKU će stupiti na snagu ukoliko ga potpiše najmanje 50% + 1 ukupno organiziranih članova sindikata javnih službi iz najmanje 3 djelatnosti, a sukladno Zakonu o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata.

Ukoliko se članstvo pozitivno izjasni na parafirani tekst TKU-a, isti bi se potpisao drugi tjedan na vrijeme od 4 godine od 1. prosinca 2017. do 30. studenog 2021. godine. Ukoliko se članstvo izjasni o nepotpisivanju Temeljnog kolektivnog ugovora preostaju jedino sinidkalne aktivnosti (štrajk). Postignut je dogovor da Vlada na slijedećoj sjednici donese zaključak da se za studeni primjenjuju sve dosadašnje odredbe iz Temeljnog kolektivnog ugovora.

+ Ugovoreno je povećanje osnovice za plaće od 2 % s prvom isplatom u mjesecu prosincu 2017. godine za mjesec studeni 2017. godine

+ O osnovici za plaće pregovarat će se svake godine prije donošenja Smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno razdoblje

+ Božićnica i regres osigurani su od 2017. godine do 2021. godine u iznosu od najmanje 1.250,00 kn, a o povećanju iznosa njihove visine pregovarat će se svake godine u svibnju

Zadržana su dosadašnja prava zaposlenika:

– Naknada plaće za bolovanje u iznosu 85% plaće u zadnja 3 mjeseca, 100% plaće u zadnja 3 mjeseca zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti

– Otpremnina 3 proračunske osnovice

– Pomoći: – za bolovanje duže od 90 dana, invalidnost radnika, supružnika i malodobnog djeteta: 1 proračunska osnovica (3326 kn)

– za rođenje djeteta 50% proračunske osnovice (1663 kn)

– Dar za djecu: 500 kn

– Pokriće troškova liječenja, nabave medicinskih pomagala ili lijekova : do najviše jedne proračunske osnovice(3326 kn)

– Dnevnica : 170 kn

– Jubilarna nagrada za neprekinuti staž od 5 do 45 godina (od 1800 do 9000 kn)

– Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja , smrt uslijed nezgode (30.000,00 kn),smrt uslijed nezgode (15. 000,00 kn),trajni invaliditet uslijed nezgode (60. 000,00 kn)

– Sistematski pregledi do 50 godine starosti, a od 50 godina starosti, svake 2 godine(500,00 kn) sa specifikacijom zdravstvenih pregleda u privitku TKU-a

– Odredbe uvećanja plaća sa osnova smjenskog, dvokratnog, rada vikendom, blagdanom itd. ostaju nepromijenjene

Naknada za prijevoz (najbitnije izmjene) :

– Zaposlenici stariji od 61. godine, zaposlenici koji imaju tjelesno oštećenje od 100%, odnosno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta od najmanje 60%, a koje je utvrđeno rješenjem nadležnog tijela ostvaruju pravo na troškove prijevoza za udaljenost manju od 2 km

– Zaposlenicima koji putuju osobnim automobilom umjesto naknade od 0,75 kn/km isplaćuje se naknada od 1kn/km uključujući i troškove mostarine i tunelarine

– Zaposlenici koji putuju osobnim automobilom na udaljenostima dužim od 100 km ne isplaćuje se naknada od 0,65 kn/km nego 1 kn/km. Odluku o plaćanju ovih troškove donosi nadležni ministar. Ukoliko nadležni ministar ne donese odluku u roku od 90 dana od dana dostave zahtijeva, smatra se da je suglasan.

Vezano uz gore navedeno dogovoreno je da ćemo naknadu za troškove prijevoza pratiti godinu dana i nakon toga će radna skupina sačiniti analizu i utvrditi je li naknada primjerena i predložiti po potrebi usklađivanje sa rezultatima analize.

Sindikati su tražili povrat instituta uvećanja plaće sa osnova radnog staža(4,8 i 10%) kao i uvećanje plaće za specijalistički stupanj magistra znanosti ali je pregovarački odbor Vlade RH odbio pregovarati o ovim institutima te ćemo ova prava pokušati dogovoriti kroz granski kolektivni ugovor.

Tekst parafiranog TKU-a možete pogledati na stranici sindikata www.szdssh.hr

Molim sindikalne povjerenike da upoznaju članstvo sa sadržajem ovog pisma te da se provede izjašnjavanje članstva o parafiranom tekstu TKU-a.

O rezultatima izjašnjavanja vaših članova dostavite izvješće najkasnije do petka 1.prosinca na mail adresu sindikata: sindikat@net.amis.hr ili putem faksa na broj 01/ 3692 415.

Predsjednica Sindikata

Jadranka Ivezić, dipl. soc. radnica

Dokumenti za preuzimanje