Dopis ministrici – zahtjev za pokretanje pregovora za KU za socijalnu skrb

U Zagrebu, 17.studenog  2017.

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ,

                                                                  MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

                                                                                                                              MINISTRICA

                                                                        cij. gđa. Nada Murganić

                                                                Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1

Poštovana ministrice,

obzirom da je Vlada RH na svojoj sjednici od 09. studenog o.g. donijela Odluku o pokretanju pregovora za Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi, predlažemo žurno pokretanje pregovora.

Naime, postojeći Kolektivni ugovor koji je sklopljen 31. ožujka 2017. (Narodne novine 32/17), važi do sklapanja novog, a najduže do 1. rujna 2017. Pri tome su se ugovorne strane obvezale započeti pregovore 3 mjeseca prije isteka roka na koji je Ugovor sklopljen.

Podsjećamo da smo Vam zahtjev za pokretanje pregovora dostavili 24.srpnja 2017.g.

Stoga predlažemo da prvi sastanak pregovaračkog odbora bude u srijedu, 22. studenog 2017. s početkom u 10,00  sati u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1.  Ako Vam ovaj termin ne odgovara, molimo da predložite drugi prikladan termin.

Ujedno Vas obavještavamo da su sukladno Rješenju Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti, od 10. srpnja 2017., Klasa: 006-04/17-07/05, Ur. broj: 68971-17-5, za sklapanje Kolektivnog ugovora u ustanovama socijalne skrbi za čije se plaće i druga materijalna prava sredstva osiguraju u državnom proračunu odnosno riznici, reprezentativni sindikati:

  1. Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske,
  2. Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske

Obavještavamo Vas da pregovarački odbor sindikata ima sedam članova, pet iz Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske i dva iz Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, a članovi pregovaračkog odbora su sljedeće osobe:

– Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske: Jadranka Ivezić, Mato Zovkić, Krešo Posedi, Žuborka Kadoić, Željka Zoretić Mutnjaković

– Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske: Stjepan Topolnjak, Tajana Drakulić.

Sindikati zadržavaju pravo promjena osoba u pregovaračkom odboru.

Punomoći za pregovore sukladno članku 197. Zakona o radu (Narodne novine 93/14) donijet ćemo na pregovarački sastanak.

S poštovanjem,

Za Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske

Jadranka Ivezić, dipl. soc. radnik, predsjednica Sindikata

Za Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske

Stjepan Topolnjak, predsjednik Sindikata, v.r