Pregovori za TKU

Zagreb, 30. listopada 2017.

SINDIKALNIM  POVJERENICIMA

Poštovana/i ,

iako danas ističe produžena primjena odredaba Temeljnog  kolektivnog  ugovora  za službenike i namještenike u javnim službama , unatoč pojačanim naporima Sindikata da se kvalitetno ispregovara TKU, Vlada RH je svojim „odugovlačenjem“ dovela do toga da je na pregovorima iščitano tek prvih 50 članaka prijedloga od kojih je 20-tak sporno.

Jučer je na pregovorima Vlada RH ponudila mogućnost potpisivanja TKU-a na rok od godine dana i mogućnost za otvaranje pregovora o osnovici za plaće za mjesec svibanj ili lipanj 2018. godine kada bi se pregovaralo o osnovici za plaće za 2019. godinu.

To znači da bi osnovica za plaće u javnim službama za 2018. godinu bila „zamrznuta“ .

Vlada RH ne prihvaća zahtjev sindikata za povećanje osnovice za plaće za 15,2% već predlaže povećanje osnovice za 2% u mjesecu prosincu 2017. godine.

Većini sindikata uključujući i naš Sindikat takav prijedlog je neprihvatljiv te ga u predloženom obliku bez povećanja materijalnih prava nećemo potpisati.

Bez obzira na istek produžene primjene TKU  sindikati su ostali pri stavu da moramo nastaviti daljnje pregovore .

Zahtjevali smo nastavak pregovora o četiri ključne teme :

  1. Osnovica za plaće
  2. Pravo na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (4%,8%,10%)
  3. Naknada za prijevoz (stvarni troškovi prijevoza i 1,32kn po kilometru)
  4. Materijalna prava (regres i božičnica) –1500, 00 kn za zaposlenike koji su sindikalno  organizirani ; 1250,00 kn za one koji nisu sindikalno organizirani

Vlada RH se o sindikalnim zahtjevima očitovala na način da prihvaća nastavak pregovora  o naknadi za prijevoz i povlaštenim mirovinama (koje nikada nisu isplaćivane u djelatnosti socijalne skrbi) i o osnovici za plaće, dok je zahtjev o dodatku na plaće 4%,8% i 10% ( kojeg je Vlada Uredbom  31.prosinca 2014. godine UKINULA javnim službama ) za Vladu RH neprihvatljiv.

Nastavak pregovora dogovoren je za dan 03. studeni 2017. godine.

S obzirom da tijek dosadašnjiih pregovora govori  u prilog činjenici da Vlada RH nema ozbiljnu namjeru ispregovarati Temeljni  kolektivni ugovor,  Središnji odbor Sindikata će na svojoj sjednici zakazanoj za dan 03.studenog 2017. godine izglasati odluku o pokretanju štrajka u djelatnosti socijalne skrbi.

Napominjemo da su i svi granski kolektivni ugovori u produženoj primjeni  koja ističe 01. prosinca 2017. godine .

Razvidno je da Vladu RH ta činjenica ne zabrinjava unatoč opetovanim zahtjevima sindikata , budući još nisu imenovali članove pregovaračkih  odbora za kolektivno pregovaranje.

U privitku dostavljamo pismo koje je upućeno ministrici za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Molimo povjerenike koji još nisu dostavili pojedinačne popise članova sindikata da nam ih žurno dostave , obzirom da će Sindikat sklopiti osiguranje pravne zaštite za naše članove koje uključuje opću kazneno-pravnu zaštitu (prethodni postupci, kazneni postupci za kaznena djela počinjena iz nehaja, prekršani postupci – Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira i prekršaji koji su povezani s korupcijom) , odštetno-pravnu zaštitu , zaštitu u prekršajnim postupcima sve vezano uz događaje tijekom radnog vremena bilo sa službenim vozilom bilo sa privatnim vozilom , pravnu zaštitu na području radnog prava sve s mogućnošću besplatnog pravnog savjetovanja.

Ovakav oblik osiguranja omogućava Sindikatu podnošenje kolektivnih  tužbi zbog nepoštivanja ugovorenih prava iz kolektivnih ugovora.

Molim sindikalne povjerenike da sa sadržajem ovog pisma obavezno upoznaju članstvo .

                                                                                      Predsjednica Sindikata

                                                                            Jadranka Ivezić, dipl. soc. radnica