Obavijest ministrice gđe. Nade Murganić o postupanju po zaključcima sa sastanka održanog 5. rujna 2017. godine