Zagreb, 27. srpnja 2017.

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,

  OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

  Ministrica Nada Murganić,dipl.soc.radnik

Predmet: PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI U VEZI PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O

      STANDARDIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA

Poštovana gospođo ministrice!

U prilogu Vam dostavljamo prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o standardima za pružanje socijalnih usluga, dostavljenih od strane naših članova.

Molimo da prijedloge i primjedbe uzmete ozbiljno u razmatranje jer su dani od osoba s dugogodišnjim iskustvom u radu u sustavu socijalne skrbi.

Posebno napominjemo sljedeće:

  • Kriterij za utvrđivanje broja radnika je odnos broja korisnika i radnika na cijeli dan. Za razliku o toga u obrazovanju, i u osnovnom i srednjem školstvu, je uvijek kriterij jedna smjena ne cijeli dan. Dakle, mislimo da je nužno sve kriterije postaviti na jednu smjenu od osam sati rada.
  • Umanjivanje normativa spremačicama na način da se površina za čišćenje povećava dvostruko ako pomažu korisnici, je potpuno neprihvatljiva. Pomoć korisnika nije pomoć još jedne spremačice, nego u najvećoj mjeri teret koji dovodi do toga da spremačica osim što mora čistiti mora još voditi brigu o radu korisnika i za njima popravljati.

Isto tako ističemo da prijedlog Pravilnika predstavlja smanjivanje standarda socijalnih usluga, standarda koji je već ionako nizak, što držimo nedopustivim.

Pri tome sve to treba promatrati i u kontekstu prakse odnosno provođenja. Ovaj Pravilnik treba propisati minimalne standarde, tj. uvjete kako to propisuju članci 1. i 2. Pravilnika.Međutim, u praksi to znači maksimalne standarde za sve javne ustanove. Dakle, više se ne dopušta, a manje se tolerira i prihvaća, iako bi trebalo biti obrnuto.

Nadalje, radnicima se uskraćuju prava u pogledu plaće i radnog vremena, pa se ne plaća prekovremeni rad, nego se daju, ako se daju, slobodni dani, a to naravno dovodi do toga se stalno radi s još manjim brojem radnika, što ove standarde spušta još na niže.

Prijedlog Pravilnika je glomazan, nepregledan i diskriminatoran u odnosu na standarde prosvjete za zanimanja iste složenosti i stručne spreme, a osobito je diskriminatoran obzirom na činjenjicu težine populacije u sustavu.

Prijedlog Pravilnika treba bitno izmijeniti, povećati standarde a ne smanjivati. Ovakav prijedlog Pravilnika je na štetu korisnika a i radnika. Radi se o konceptu politike siromašnog tržišta koji bitno utječe na kvalitetu usluga i konkurentnost ustanova socijalne skrbi.

U skladu sa člankom 5. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, očekujemo da predstavnika Sindikata, koji je potpisnik Kolektivnog ugovora, uključite u radnu skupinu za izradu Pravilnika o standardima za pružanje socijalnih usluga.

S poštovanjem,

                                                                                    Predsjednica Sindikata

   Jadranka Ivezić, dipl. soc. radnik