PREGOVARAČKI ODBOR ZA KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske

Zagreb, 24. srpnja 2017.

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

Ministrica Nada Murganić

Predmet: KOLEKTIVNI PREGOVORI

Poštovana gospođo ministrice!

Predlažemo započinjanje pregovora za sklapanja Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi. Naime, postojeći Kolektivni ugovor koji je sklopljen 31. ožuijka 2017. (Narodne novine 32/17), važi do sklapanja novog a najduže do 1. rujna 2017. Pri tome su se ugovorne strane obvezale započeti pregovore 3 mjeseca prije isteka roka na koji je Ugovor sklopljen.

Dakle, sada je krajnji trenutak za početak pregovora.

Stoga predlažemo da prvi sastanak pregovoračkog odbora bude u srijedu, 2. kolovoza 2017. s početkom u 10 sati u prostorijama Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi, Zagreb, Baštijanova 48. Ako Vam ovaj termin ne odgovara molimo da predložite drugi prikladan termin.

Ujedno Vas obavještavamo da su sukladno Rješenju Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti, od 10. Srpnja 2017., Klasa: 006-04/17-07/05, Urbroj: 68971-17-5, za sklapanja kolektivnog ugovora u ustanovama socijalne skrbi za čije se plaće i druga materijalna prava sredstva osiguraju u državnom proračunu odnosno riznici, reprezentativni sindikati:

  1. Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske,
  2. Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske (kopija rješenja u prilogu).

Obavještavamo Vas da pregovarački odbor sindikata ima sedam članova, pet iz Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske i dva iz Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, a članovi pregovaračkog odbora su sljedeće osobe:

– Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske: Jadranka Ivezić, Mato Zovkić, Krešo Posedi, Žuborka Kadoić, Krešimir Rožman

– Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske: Stjepan Topolnjak, Tajana Drakulić.

Sindikati zadržavaju pravo promjena osoba u pregovaračkom odboru.

Punomoći za pregovore sukladno članku 197. Zakona o radu (Narodne novine 93/14) donijet ćemo na pregovarački sastanak.

S poštovanjem,

Za Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske

Jadranka Ivezić, dipl. soc. radnik, predsjednica Sindikata

Za Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske

Stjepan Topolnjak, predsjednik Sindikata, v.r.