Potpisan Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Dana 31. ožujka 2017. godine u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalu politiku ministrica gđa Nada Murganić i članovi sindikalnog pregovaračkog odbora, gđa Jadranka Ivezić, predstavnica Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi i gosp. Stjepan Topolnjak, predstavnik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi, potpisali su  Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi sklopljen je s rokom važenja do 01. rujna 2017. godine, odnosno njegove produljene primjene do 01. studenog 2017. godine i njime se zadržavaju sva stečena prava zaposlenika prema dosadašnjem Kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi čija su se pravila prestala produženo primjenjivati dana 13. ožujka 2017. godine.

Pravo na uvećanje plaće s osnova radnog staža za 4, 8 ili 10% nije bilo ugovoreno  Kolektivnim ugovorom za djelatnost socijalne skrbi  čija su se pravna pravila prestala produženo primjenjivati, ali je odredbom članka 60. bila ostavljena mogućnost  otvaranja  pregovora, ukoliko se isto ugovori drugim granskim kolektivnim ugovorima pojedinih javnih službi, a što je ugovoreno i ovim Kolektivnim ugovorom.

Kolektivni ugovor će se  primjenjivati  na zaposlenike od 13. ožujka 2017. godine, kako bi se osigurao kontinuitet u ostvarivanju radnih i materijalnih prava zaposlenih u djelatnosti socijalne skrbi na istoj razini na kojoj su ugovorena Kolektivnim ugovorom čija su se pravna pravila prestala produženo primjenjivati.

Ugovorne stranke su se obvezale započeti pregovore o obnovi Kolektivnog ugovora, najkasnije tri mjeseca prije isteka roka na koji je sklopljen.