Entries by admin

Članak 53. točka 12. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi – (ne) primjena

Poštovani,

kao što i sami znate odredbe Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi primjenjuju se od 01. lipnja 2018. godine. Međutim, tijekom proteklog vremena zaprimili smo brojne upite vezane uz obračun plaće u svezi primjene članka 53. točke 12. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi koje odredbe uređuju uvećanje osnovne plaće zaposlenika za 8% ako zaposlenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti (preddipolmski ili diplomski sveučilišni studij, ……

NAJAVA O PROVOĐENJU ANKETE

Poštovane kolegice i kolege, zaposlenici u sustavu socijalne skrbi
zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske u sklopu EU projekta Jačanje sektorskog socijalnog dijaloga u području socijalne skrbi provodi anketu o uvjetima rada i participaciji radnika u suodlučivanju u ustanovama socijalne skrbi.

Dopis ministrici od 3. kolovoza 2018.

Poštovana ministrice,
upoznati smo sa dostavljenim Uputama Vašeg ministarstva od dana 24. srpnja 2018. godine i dana 30. srpnja 2018. godine u svezi Uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Potpisan Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Izvješćujemo Vas da je Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi prihvaćen od strane Vlade RH i isti je je potpisan 21. lipnja 2018. s primjenom od 01. lipnja 2018. godine.Isto tako izvješćujemo da je Vlada RH na istoj sjednici donijela izmjenu Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama u dijelu koji se odnosi na članak 8. navedene Uredbe

Koliko nas sustav štiti od napada korisnika?

Radnici sustava socijalne skrbi su izrazito često izloženi prijetnjama i skrivenim porukama u komunikaciji koje bi trebale imati učinak ne postupanja i nezaštićivanja najranjivijih skupina prije svega djece ali i starih i nemoćnih. Obzirom na izrazitu odgovornost, očekivanja i dane im javne ovlasti, zaposlenici koji postupaju u zaštiti djece i drugih ranjivih skupina trebali bi biti zaštićeni na najviši mogući način koje Kazneni zakon poznaje (kao osobe koje je potrebno štiti izravno).