Sindikati zdravstva, socijalne skrbi i kulture prihvatili ponudu vlade