Obavijest članovima sindikata od 10.01.2018.

 Poštovani,

još jednom svim članovima Sindikata želimo sretnu i uspješnu 2018. godinu!

KOLEKTIVNI UGOVORI

Izvješćujemo Vas da je tekst Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama objavljen u Narodnim novinama, br. 128/2017. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_128_2946.html )

TKU se primjenjuje od 01.12.2017. g. Sastavni dio TKU-a  je i Specifikacija zdravstvenih pregleda u svezi čl.73. TKU-a.

Pregovori za Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi još uvijek nisu okončani. Obzirom da je istekla produžena primjena pravnih pravila, Vlada RH je na sjednici 28. prosinca 2017. donijela odluku o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi za mjesec prosinac 2017., siječanj i veljaču 2018.g.

Sindikat je kao bitan preduvjet za sklapanje Kolektivnog ugovora zahtijevao izmjenu čl.8.  Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Podsjećamo da prethodne dvije Vlade unatoč opetovanim zahtjevima Sindikata nisu pokazale interes da se riješi problem koeficijenata u socijalnoj skrbi.

Resorna ministrica gđa. Nada Murganić pokazala je veliko razumijevanje i poduzela niz aktivnosti da se problem zaostajanja plaća u sustavu riješi.

Obaviješteni smo da je u tijeku analiza Uredbe te se očekuje primjena novih koeficijenata početkom ožujka. O detaljima izmjene Uredbe izvijestit ćemo  Vas nakon slijedećeg sastanka sa našom ministricom.

Izvješća sa sastanka Pregovaračkih odbora za GKU kao i sve važne obavijesti za članove Sindikata možete vidjeti na web stranici Sindikata www.szdssh.hr .

OSIGURANJE ČLANOVA SINDIKATA

Činjenica da radimo u vrlo osjetljivom sustavu u kojem  svaki zaposlenik snosi odgovornost za život i zdravlje korisnika kao i odgovornost za kvalitetu pružanja usluga prema korisnicima, činjenica da se ugovorena prava iz Kolektivnih ugovora ne primjenjuju  te činjenica da su zaposlenici u sustavu nezaštićeni u obavljanju profesionalne dužnosti i k tome izloženi verbalnim i fizičkim napadima od strane potencijalno opasnih korisnika, Sindikat socijalne skrbi, prvi je Sindikat u RH koji je sklopio policu osiguranja pravne zaštite za sve svoje članove i zbog toga dobio eksluzivu u djelatnosti socijalne skrbi, naime niti jedan sindikat u našoj djelatnosti neće moći sklopiti ovakvu policu osiguranja sa osiguravajućom kućom ARAG SE. Osiguravajuća kuća ARAG SE je renomirana njemačka osiguravajuća kuća koja na području EU i SAD sindikatima pruža slične usluge.

 • Osigurateljna zaštita se odnosi na sljedeće rizike i klauzule:
 • Opća kazneno pravna zaštita – profesionalno područje (pravna zaštita i u prekršajnom postupku, a vezano za djela počinjena u svezi obavljanja profesionalne djelatnosti)
 • Opća odštetno pravna zaštita – profesionalno područje (pravna zaštita za članove SZDSSH koji su pretrpjeli imovinsku ili neimovinsku štetu na poslu, na putu na posao ili povratku s posla kući)
 • Pravna zaštita na području radnog prava – profesionalno područje (pravna zaštita u svim sukobima s poslodavcem, uključuje i medijaciju)
 • Pravna zaštita vozača – za vrijeme službenog puta – službenim ili privatnim vozilom (službeni put je svako putovanje povezano s poslom, dolazak i povratak direktno kući s posla)
 • kaznenopravna zaštita – kazneno pravna zaštita na području prometa (prekršaji nisu uključeni u osigurateljno pokriće)
 • Pravna zaštita vozačke dozvole
 • Pravna zaštita savjetovanje – jedan (1) usmeni pravni savjet godišnje za svakog člana SZDSSH iz bilo kojeg područja prava kod kontaktnog odvjetnika
 • Svota osiguranja:
 • Svota osiguranja je 000 EUR, po štetnom događaju i po svakom članu sindikata.
 • Nema franšize – ukupne troškove postupka pokriva ARAG.
 • Osigurateljno pokriće je bez agregatnog limita, (nema ograničenja broja štetnih događaja)
 • Troškovi koje snosi (pokriva) osiguranje pravne zaštite:
 • Osiguravajuća kuća ARAG SE pokriva svojim osiguranicima kako sudske tako i izvansudske troškove i to:
 • odvjetničke troškove
 • troškove vještaka odnosno izradu mišljenja vještaka po nalogu suda
 • troškove svjedoka
 • troškove tumača
 • dodatni materijalni troškovi (fotokopiranje na sudu i sl.)
 • sudski troškovi – takse odnosno paušalne pristojbe
 • osiguranje pologa jamčevine u slučaju određivanja pritvora do 000 EUR
 • putni troškovi za suđenje u inozemstvu
 • troškovi izvansudskih nagodbi, medijacija
 • presudom određeni troškovi suprotne strane.

U privitku dopisa je plakat te molimo povjerenike da ga izvjese na istaknutom mjestu.

Sa poštovanjem,

 Jadranka Ivezić, predsjednica